Příprava ke zkouškám

S námi se můžete připravit na přijímací zkoušky

 

íprava k přijímacím zkouškám na SŠ

Tento studijní program je přizpůsoben přípravě na přijímací zkoušky CERMAT. Pro žáky připravující se na přijímací zkoušky na střední školy čerpáme z vlastních materiálů, cvičebnice, speciálně vytvořená pro studenty 9.tříd. Materiály obsahují příklady z testů CERMAT a typologicky podobných. Během přípravy studenti píší cvičné testy CERMAT, aby byl vidět pokrok a lektoři mohli nastavit systém další přípravy. Příprava probíhá ideálně od září do posledního týdne před 1.termínem přijímacích zkoušek.

  • Příprava k přijímacím zkouškám na 8, 6, 4 – letá gymnázia

    Tento studijní program je přizpůsoben přípravě na přijímací zkoušky CERMAT. Každý žák absolvuje na počátku vstupní test, na jehož základě mu sestavíme individuální program přípravy. Klademe důraz na procvičování zejména těch úloh, které žákům dělají problémy. Součástí přípravy je pravidelné a průběžné psaní a vyhodnocovaní cvičných testů. Příprava probíhá ideálně od září do posledního týdne před 1.termínem přijímacích zkoušek.

  • Příprava k maturitní zkoušce místnost_cb

    Po úvodní diagnostice sestavíme individuální plán přípravy založené na procvičování typových úloh vyskytujících se v maturitních testech. Oficiální cvičné testy jsou součástí přípravy k maturitní zkoušce. Během přípravy studenti píší zkušební maturitní testy. Příprava probíhá ideálně od září do posledního týdne před termínem maturitních zkoušek.

  • Příprava k přijímací zkoušce na vysokou školu

    Tento program je určen pro studenty, kteří již mají vybranou vysokou školu a připravují se k výběrovému řízení. Každému studentovi sestavíme individuální plán přípravy založený na procvičování typových úloh vyskytujících se v přijímacím řízení na konkrétní vysokou školu.