Online intenzivní kurzy pro žáky 5.tříd – přijímačky 2021

Nad rámec přijímaček nanečisto vám nabízíme také možnost využít intenzivní kurzy k přípravě na přijímací zkoušky 2021, a to pro žáky 5.tříd.

Co od kurzů můžete očekávat?

 • výuka matematiky i českého jazyka
 • rady a tipy, jak postupovat při řešení CERMAT testu a na co si dávat pozor
 • obecné řešení typových úloh z matematiky
 • práce s textem
 • práce se záznamovým archem
 • praktická ukázka typových úloh
 • chytáky v testech MAT i ČJ
 • kde se dělají nejčastější chyby a proč

Program kurzů:

1. Část:
Matematika
: Převody jednotek, početní operace, závorky, nejčastější chyby ve slovních úlohách, obvody, obsahy, tabulky a grafy
Čeština: Procvičování pravopisu, práce s textem, slovní druhy, mluvnické kategorie, synonyma, antonyma, homonyma, literární žánry

(Výuka bude rozdělena na dva bloky (60min matematika + 60min čeština), + přestávku 15min. mezi bloky lze využít k dotazům)

Termín:
Neděle 11.4. v čase 16:00 – 18:15hod. ZRUŠENO

2. Část:
Matematika:
Trojúhelníková nerovnost, přímá úměra, rozdělení na části, nejčastější chyby ve slovních úlohách, jednoduché obrázkové rovnice, základy zlomků
Čeština: Procvičování pravopisu, základní skladebné dvojice, typy přísudku, podmětu, významové vztahy mezi slovy, metonymie, metafora, personifikace

(Výuka bude rozdělena na dva bloky (60min matematika + 60min čeština), přestávku 15min. lze využít k dotazům)

Termín:
Pondělí 12.4. v čase 16:00 – 18:15hod. ZRUŠENO

Doporučujeme k intenzivní přípravě využít obě dvě části, ale lze se samozřejmě přihlásit pouze na část 1 nebo 2.

Cena:

600 Kč/část (při přihlášení na obě části cena 1.100 Kč)

Dodatečné informace:

 • v případě posunutí termínu přijímacích zkoušek ze strany Vlády budeme posouvat i termíny
 • pokud by se stal zázrak a my bychom mohli pořádat kurzy v učebnách, vymyslíme způsob přechodu do učeben
 • min. počet účastníků pro konání je 4, max. počet 8
 • V případě velkého zájmu a plného naplnění přidáme ještě termín pro část 1 i pro část 2