Online intenzivní kurzy pro žáky 9.tříd – přijímačky 2021

Nad rámec přijímaček nanečisto vám nabízíme také možnost využít intenzivní kurzy k přípravě na přijímací zkoušky 2021, a to pro žáky 9.tříd.

Co od kurzů můžete očekávat?

 • výuka matematiky i českého jazyka
 • rady a tipy, jak postupovat při řešení CERMAT testu a na co si dávat pozor
 • obecné řešení typových úloh z matematiky
 • práce s textem
 • práce se záznamovým archem
 • praktická ukázka typových úloh
 • chytáky v testech MAT i ČJ
 • kde se dělají nejčastější chyby a proč

Program kurzů:

1. Část:
Matematika
: práce s mnohočleny, lineární výrazy, lomené výrazy, lineární rovnice, soustavy rovnic, slovní úlohy řešené lineární rovnicí, početní geometrie
Čeština: práce s textem, větná skladba, slovní druhy, mluvnické kategorie, procvičování pravopisu, synonyma, antonyma, homonyma, literární žánry

(Výuka bude rozdělena na dva bloky (90min matematika + 90min čeština), přestávku 15min. lze využít k dotazům)

Termíny:
Vzhledem k posunutí termínů přijímacích zkoušek na 3. a 4. května posouváme i termíny intenzivních kurzů:
Původní termíny:
Pátek 19.3. v čase 15:00 – 18:15hod.
pátek 26.3. v čase 15:00 – 18:15hod.
sobota 27.3. v čase 8:30 – 11:45hod.
Nové termíny:
– Pátek 16.4. v čase 15:00 – 18:15hod. (2 volná místa)
– pátek 23.4. v čase 15:00 – 18:15hod., (PLNĚ OBSAZENO)
– sobota 24.4. v čase 8:30 – 11:45hod. (PLNĚ OBSAZENO)

2. Část:
Matematika:
procenta, slovní úlohy s procenty, přímá a nepřímá úměra, úlohy o společné práci, směsi, úlohy o pohybu, konstrukční úlohy
Čeština: práce s textem, literární formy, druhy, žánry, stylistika, verš, sloka, rým, slova – význam a vztahy, stavba, hláska, slabika, písmeno, procvičování pravopisu, metafora, metonymie, personifikace

(Výuka bude rozdělena na dva bloky (90min matematika + 90min čeština), přestávku 15min. lze využít k dotazům)

Termíny:
Vzhledem k posunutí termínů přijímacích zkoušek na 3. a 4. května posouváme i termíny intenzivních kurzů:
Původní termíny:
Sobota 20.3. v čase 8:30 – 11:45hod.
Pátek 9.4. v čase 15:00 – 18:15hod.
Sobota 10.4. v čase 8:30 – 11:45hod.

Nové termíny:
– Sobota 17.4. v čase 8:30 – 11:45hod. (1 volné místo)
– Pátek 30.4. v čase 15:00 – 18:15hod., (PLNĚ OBSAZENO)
– Sobota 1.5. v čase 8:30 – 11:45hod. (PLNĚ OBSAZENO)


Doporučujeme k intenzivní přípravě využít obě dvě části. Máte možnost si vybrat vždy ze dvou termínů, samozřejmě se lze přihlásit pouze na část 1 nebo 2.


Cena:

700 Kč/část (při přihlášení na obě části cena 1.300 Kč)


Dodatečné informace:

 • v případě posunutí termínu přijímacích zkoušek ze strany Vlády budeme posouvat i termíny
 • pokud by se stal zázrak a my bychom mohli pořádat kurzy v učebnách, vymyslíme způsob přechodu do učeben
 • min. počet účastníků pro konání je 4, max. počet 8


V případě zájmu prosíme o vyplnění objednávky:

Objednávka: Intenzivní kurzy pro žáky 9.tříd
Vyberte prosím termíny, na které chcete ZÁVAZNĚ objednat.
Vyberte prosím termíny, na které chcete ZÁVAZNĚ objednat.