Objednávka: Doučování o prázdninách

Vyplňte pouze v případě zájmu o online lekce
Zvolte prosím, kolik si nyní budete chtít zakoupit lekcí. Po vyčerpání lze dokoupit další.
Vyplňte prosím kdy si přejete začít s výukou
Vyplňte ve formátu bez předvolby
ve formátu DDMMRRRR